K prezentaci projektu Revitalizace náměstí Dukelských hrdinů

Ve čtvrtek 10. ledna 2013 uspořádal starosta pátého pardubického obvodu veřejnou prezentaci projektu Revitalizace náměstí Dukelských hrdinů. Už na jaře minulého roku proběhlo podobné setkání s obyvateli Dukly, na němž zástupci odboru hlavního architekta celý projekt i se třemi možnostmi řešení představili. Je dobře, že se s účastí veřejnosti počítá, tuto aktivitu musím ocenit, i když by to mělo být vlastně přirozené.

Projekt ve Velkém sále KD Dukla prezentoval jak pan starosta MO 5 Hájek, tak architektka z ateliéru Tsunami, dva dopravní projektanti z Highway Design a k diskuzi byl připraven i Jiří Raška a Štěpán Vacík z OHA Pardubice. Pokud vše dobře půjde, s revitalizací náměstí se začne v roce 2014 (nyní se žádá o územní rozhodnutí).

Na náměstí by měl být na jihozápadní straně multifunkční objekt s bankomaty, automatem na jízdenky, trafikou, infopanelem a veřejnými záchody, na jihovýchodní straně menší tržnice. V místech naproti OK centru vytvořili autoři centrální plochu pro pořádání mítinků, koncertů a mikulášů a také pobytové trávníky s vodními prvky pro setkávání. V severní části vznikne relaxační hájek (pro Hájka) kvůli stínu a důstojnému místu pro pomníky. Evidentně bylo potřeba zdůraznit, jak je „po Tyršácích“ obvyklé, že zde nebude pokácen ani jediný strom.

Co se týče parkovacích míst, projektanti spočítali, že se jich na náměstí v současnosti využívá zhruba 115. Revitalizace počítá se 112, což někteří v sále považovali za nepřijatelné zejména vzhledem k tomu, že mladé rodiny, jež se na Duklu stěhují, potřebují parkovat více než důchodci. Hm.. Architektka situaci vysvětlovala demokratizací prostoru, starosta zase uklidňoval, že tento stav chce řešit. Hned navrhl, že ve vnitrobloku největšího domu na Dukle v Lexově ulici se prostor ZKVALITNÍ (!) – vybuduje se 55 parkovacích míst. Jeden účastník se proti tomu ohradil, ale pro pana Hájka není problém udělat to v jiném vnitrobloku :-). V naší skupince se zas objevil názor požádat Hájka, aby kvůli spojení zkvalitnění prostoru a parkovací místa zvážil rezignaci.

V úvodu autoři zdůrazňovali, že se museli řídit územním plánem a regulativy OHA. V části prezentace o parkování z nich ale vypadlo, že se vlastně od ÚP odchýlili („bojovali jsme za to“) právě počtem parkovacích míst, poněvadž podle regulí jich je pro toto prostranství možných pouze 50. Parkovat se bude v jižní části, za tržnicí na jihovýchodní straně náměstí, po východní straně hájku a úplně na severu za ním. Toto rozvržení se mi zdá určitě lepší, než kdyby místa pro auta tvořila souvislou plochu. Ještě perlička: na návrh parkování si stěžoval provozovatel posilovny, protože jeho klienti budou muset chodit od auta k posilovacím strojům asi o 100 metrů pěšky víc.

Jinak se nám líbilo a trochu nás i překvapilo, když projektant mluvil o tom, že nejen v této lokalitě, ale v celém sídlišti (a rezidenčních oblastech měst obecně) jsou nejdůležitější chodci, cyklisti a MHD. Zároveň zmínil, že nedostatek parkovacích míst se musí do budoucna řešit parkovacím domem někde na okraji i s tím, že člověk holt nebude mít auto pod okny.

Změna by se měla týkat i MHD. Na zastávkách na náměstí (naproti sobě a bez zálivů) se budou potkávat všechny čtyři dukelské linky (5, 6, 7, 10). Nově by měla desítka projíždět ulicí Jilemnického a šestka Gorkého, jak už několik měsíců jezdí. Proti tomu se kvůli hluku ohrazovala zástupkyně domu 2233, před nímž právě vznikne tento uzel MHD. Na Lexově ulici před náměstím a za ním vzniknou retardéry, proti čemuž se také ozvala výtka, a to kvůli vzniku kolon. Stejné hlasy byly i proti vytvoření zóny Tempo 30. Ta je však v takovýchto oblastech opodstatněná a snad brzy samozřejmá.

Z veřejné prezentace a následující diskuze bylo patrno, jak už to tak bývá, že se realizátoři projektu nezavděčí všem. Sama mám k němu výhrady (například bych určitě ubrala ještě několik parkovacích míst), ale návrh mi připadá jako celkem vhodný kompromis mezi zastánci pobytové funkce náměstí a těmi, kteří byli dosud zvyklí používat lokalitu jako živelné parkoviště.

Příspěvek byl publikován v rubrice Kritiky, Události. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.