Červeňák bez propojky aneb Připomínka k návrhu XIX. změny Územního plánu města Pardubice

IMGP0896Pardubická radnice chystá stavbu silniční propojky přes bývalý vojenský prostor u Chrudimky. Podle našeho názoru se jedná o zbytečnou stavbu, která navíc ohrožuje ochranu rekreačně a přírodně cenné lokality. Proti propojce přes most Červeňák mluví mimo jiné tyto argumenty:

 • most Červeňák by vyžadoval nákladné opravy
 • vedle aut by se už na most nevešli pěší a cyklisté
 • na mostě by byl kyvadlový provoz řízený semafory – takže by se před mostem tvořily kolony a reálná úspora času oproti stávající cestě přes Nemošice by byla zanedbatelná
 • jen o několik desítek metrů dál je naplánována jihovýchodní tangenta města, která tuto funkci může plnit lépe
 • ještě efektivnější by bylo napojit Pardubičky u nemocnice na rychlodráhu
 • tranzitní dopravu propojka z města neodvede, naopak se doprava v oblasti Pardubiček a Višňovky navýší o některé cesty, které dnes vedou jinudy
 • objízdnou trasu pro sanitky při rekonstrukci nadjezdu u nemocnice bude stejně nutné řešit jinak než propojkou – pouze částečnou uzavírkou nebo po mostě pod vinicí

I proto se Město na kole přidalo loni k Iniciativě Přírodní park Červeňák.

DSC_0504

Za účelem výstavby propojky je v současné době pořizována XIX. změna Územního plánu města Pardubice.

Do 2. června je možné tento návrh připomínkovat.

Proto jsme vypracovali následující připomínku. Domníváme se, že zpracovatel se nedržel zadání, když nepředložil variantu, která by řešila napojení Pardubiček a Višňovky pouhou změnou koncepce křižovatek budoucí jihovýchodní tangenty se stávajícími silnicemi.

Po ukončení připomínkování a jejich zpracování odborem hlavního architekta schválí zastupitelstvo výběr varianty a pokyny pro dopracování. Poté zpracovatel vypracuje návrh pro veřejné projednání, kde bude možné vedle připomínkování také zmocnit zástupce veřejnosti.

Zadání XIX. změny územního plánu

Zadání XIX. změny územního plánu schválilo Zastupitelstvo města Pardubic 23. září 2014. Předtím bylo projednáno s dotčenými orgány a mohla jej připomínkovat veřejnost.

Změna územního plánu měla reagovat na to, že platný územní plán neumožňuje umístění jakéhokoli silničního propojení místních částí Višňovka a Pardubičky.

Návrh změny ÚP měl dle řešit toto propojení variantně, a to:

 1. změnou koncepce křižovatek na jihovýchodní tangentě („jihovýchodním obchvatu“) – aby bylo možné z tangenty  sjet na stávající silnici z Nemošic do Pardubiček (která má dle platného ÚP tangentu překonat nadjezdem).
 2. šetrným návrhem další komunikace – která by mohla využít stávající most Červeňák, a zároveň nadměrně nenarušila přírodní a rekreační hodnotu bývalého vojenského prostoru.

Zadání si můžete stáhnout na stránkách města.

Návrh XIX. změny územního plánu

Návrh je sice zpracován variantně, ale tyto varianty neodpovídají zadání a vnášejí do celé věci ještě více nejistoty či přímého ohrožení pro lokalitu bývalého vojenského prostoru.

 1. varianta rozostřuje stávající velmi striktně vymezenou plochu pro jihovýchodní tangentu do širokého koridoru, který zasahuje značnou část bývalého vojenského prostoru. Do tohoto koridoru by se měla schovat jak zamýšlená propojka, tak jihovýchodní tangenta, jejíž trasa by se tak mohla ještě změnit.
  návrh varianta 1
 2. varianta vymezuje jednoznačnou plochu zvlášť pro jihovýchodní tangentu a zvlášť pro propojku. Propojka je však v této variantě vedena naprosto nešetrnou trasou napříč bývalým vojenským prostorem.
  návrh varianta 2

Kompletní návrh si můžete stáhnout na stránkách města.

Naše připomínka

Jako občan města Pardubic si dovoluji podat následující připomínku k návrhu XIX. změny územního plánu:
Nesouhlasím s vymezením ani jedné z navrhovaných variant propojení Višňovka-Pardubičky.
Požaduji zpracování varianty, v níž bude místní propojení Višňovka-Pardubičky vedeno v trase plánované jihovýchodní tangenty města Pardubice (přeložka silnice I/2) a v níž nebude plocha či koridor pro propojení Višňovka-Pardubičky nijak zasahovat do prostoru bývalého vojenského prostoru.

Odůvodnění připomínky:
Zpracovatel návrhu XIX. změny Územního plánu města Pardubice se odchýlil od schváleného zadání, které požaduje zpracování dvou variant, z nichž jedna má využít pro vytvoření místního propojení trasu plánované jihovýchodní tangenty, a to pouhou změnou koncepce křižovatek se stávajícími silnicemi.
Zpracovatel namísto toho předložil dvě varianty, které obě počítají s vybudováním dvou nových komunikací (jihovýchodní tangenty a souběžné místní komunikace) vedených přírodně a krajinářsky cenným územím bývalého vojenského prostoru v nivě řeky Chrudimky.
Nesouhlasím s vybudováním komunikace paralelní k plánované jihovýchodní tangentě města a požaduji šetrnější řešení – jak z hlediska dopadů na životní prostředí, tak z hlediska investičních a provozních nákladů.
Současně doporučuji prověřit – nad rámec schváleného zadání – variantu zlepšení dopravního napojení místní části Pardubičky propojením nadjezdu Kyjevská a tzv. rychlodráhy (ul. Kpt. Jaroše).

Připomínku si můžete stáhnout, podepsat a doručit na podatelnu odboru hlavního architekta (Štrossova 44, přízemí, dv. č. 006) do 2. června.

A co bude dál

Budeme proces pořizování XIX. změny územního plánu i další dění kolem přípravy propojky sledovat. V další fázi pořizování („veřejné projednání“) budeme usilovat o zmocnění zástupce veřejnosti (budeme potřebovat 200 podpisů pod věcně shodnou připomínku).

Příspěvek byl publikován v rubrice Koncepce, Nezařazené, Územní plán. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

2 reakce na Červeňák bez propojky aneb Připomínka k návrhu XIX. změny Územního plánu města Pardubice

 1. Filip napsal:

  Mohli byste to vysvětlit a namalovat nějak jednodušeji, aby to vše pochopili i obyčejní lidé? Na této mapě se vůbec nevyznám a odborným slovům nerozumím. Děkuji.

  • Kuba Kutílek napsal:

   Díky za zpětnou vazbu. To bych opravdu moc rád. Měli jsme v plánu udělat i samostatný web, ale tohle je maximum, co dokážu teď vyprodukovat.
   Dnes bude o té změně jednak zastupitelstvo (chtějí si taky schválit svou připomínku – samozřejmě úplně jinou…), ale to asi taky nebude o moc srozumitelnější.

Komentáře nejsou povoleny.