Otázky a odpovědi k Bělehradské

Proč vyhrazené pruhy?

Další rozvoj cyklistické dopravy je třeba podporovat (cyklistická doprava je efektivní, nenáročná na prostor, rychlá, levná a důležitá pro zdraví lidí) – to, že cyklistická města lépe fungují a poskytují vyšší kvalitu života, ukazují zahraniční zkušenosti.

Současná infrastruktura v Pardubicích má jasné limity – pomocí stezek na chodnících již nelze cyklistickou dopravu více zatraktivnit. Rychlost a plynulost cyklistické dopravy je na stezkách omezena přítomností pěších (72% stezek neodděluje pěší a cyklisty) a ztrátou práv přednosti na křižovatkách.

Není technicky možné, aby na sebe stezky vedené po chodnících plynule navazovaly a utvářely ucelenou síť. Jedním z řešení jsou vyhrazené pruhy pro cyklisty. Není cílem pruhů nahradit stezky, ale doplnit je, nabídnout alternativu.

A co bezpečnost?

Vyhrazené pruhy budou zaváděny tam, kde není žádná infrastruktura pro cyklisty, jinde budou doplňovat již existující stezky. Uživatelé, kteří si nejsou v provozu úplně jistí, mohou použít stezku.

Navíc nelze obecně říci, že stezky pro cyklisty na chodnících jsou bezpečnější. Povinnost dát přednost v místech, kdy stezka kříží vozovku, není cyklisty respektována. Velká část nehod vzniká právě v těchto místech. Porušování předpisů ze strany cyklistů by nebylo nutné, kdyby neexistovala povinnost stezku použít nebo by existovala varianta opatření ve vozovce.

Nesníží to plynulost automobilové dopravy?

Ne, kapacita komunikace neklesne. Doprava se zklidní a tím se zvýší její plynulost. Pruhy pro automobily v Bělehradské měly před realizací 4 m. Dle normy je šířka jízdního pruhu na dálnici 3,75 m. Bělehradská není dálnice, a přesto má širší jízdní pruhy. Levná a velmi účinná forma zklidnění je právě zúžení pruhů pro automobily zřízením cyklopruhů na normovou šířku 3 m.

Je opatření pilotní?

Ano a ne. Vyhrazené pruhy se realizují v mnoha evropských zemích (Švýcarsko, Německo, Francie, Velká Británie, Rakousko, Švédsko, Dánsko, Holandsko) i v ČR (Břeclav, Praha, Brno, Opava). Na Bělehradské se jedná poprvé o opatření vedoucí paralelně s cyklostezkou, navíc na komunikaci, kde byl nejprve zákaz vjezdu cyklistů. V Pardubicích jsou cyklopruhy v podobném rozsahu realizovány poprvé.

Proč právě Bělehradská?

Je dost široká (9 m). Je vhodná pro sledování preferencí uživatelů – právě proto, že podél vede stezka. Do budoucna, pokud se osvědčí, by mělo být opatření realizováno na frekventovanějších a delších úsecích (například Dašická).

Má opatření nějaké nedostatky?

Existuje několik věcí, o kterých se diskutovalo, jsou to například rozhledové poměry u výjezdů z parkovišť nebo zasahování cyklopruhu do průjezdního profilu trolejbusů v křižovatkách. Do jaké míry jsou tyto nedostatky závažné, se bude sledovat, nicméně nejsou vnímány jako rozhodující.

Jak se mají chovat cyklisté?

Při jízdě v pruhu je přednost v jízdě zachována shodně s motoristy (cyklisté mají přednost, jedou-li po hlavní). Vyjet z cyklopruhu lze v případech odbočování, předjíždění jiného cyklisty, či s ohledem na aktuální stav provozu, komunikace (objíždění překážky, louže). Vždy je třeba dbát na to, aby při výjezdu z pruhu nebyl omezen motorista – rozhlédnout se. Předvídat je třeba i nesprávné chování dalších účastníků provozu. Cyklista dává přednost autobusu či trolejbusu, vyjíždějícímu ze zastávky.

Jak se mají chovat motoristé?

Motoristé mohou vjet do cyklopruhu pouze v odůvodněných případech, například při odbočování či objíždění překážky. Nesmí přitom omezit ani ohrozit cyklistu, který cyklopruhem projíždí. V případě, že cyklista odbočuje vlevo, objíždí překážku či předjíždí cyklistu, umožněte mu přeřazení do vašeho jízdního pruhu.

Pokud odbočujete vpravo, dáváte přednost v jízdě souběžně jedoucím cyklistům ve vyhrazeném pruhu. Zatímco vy zpomalujete, cyklisté se pohybují stále stejnou rychlostí. Proto se před vjetím do cyklopruhu velmi pečlivě ujistěte, zda se v něm cyklista zrovna nepohybuje. Pokud cyklistu právě dojíždíte, nenajíždějte před něj a odbočujte až za ním. Pokud odbočujete vlevo, dáváte přednost všem protijedoucím vozidlům, včetně jízdních kol ve vyhrazených pruzích.

Příspěvek byl publikován v rubrice Bělehradská - cyklopruhy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.