Konference Doprava, zdraví a životní prostředí 2010

Ve dnech 2. – 3. 11 se v Blansku konala konference s názvem Doprava, zdraví a životní prostředí, kterou pořádalo Centrum dopravního výzkumu.

Za naše sdružení jsem se účastnil spolu s Kubou Kutílkem. Na konferenci jsme se rozhodli vyrazit z Blanska kolmo, jelikož místo konání bylo v nedaleké obci Češkovice. To se po prvním kilometru od nádraží ukázalo jako ne zrovna vhodná volba, jelikož kopec střídal kopec, aby je nakonec vystřídal ještě větší kopec. Po ránu docela záhul, zvlášť na našich jednorychlostních bicyklech.

Po úvodním slově konference následoval první blok, nazvaný Strategie a politika udržitelné dopravy, který měl být z hlediska svého obsahu pro naši činnost asi nejpřínosnější. Bohužel díky neschopnosti některých přednášejících na začátku bloku dodržovat patnáctiminutový limit pro jednu přednášku museli poslední řečníci, mezi nimi i Jarda Martinek, radikálně zkracovat své projevy. Byla to velká škoda, protože jeho přednáška o podpoře cyklistické dopravy patřila k těm nejlepším z celé konference. Ostatní účastníci ale asi byli jiného přesvědčení a spíš se těšili na oběd.

Odpoledne se neslo v duchu druhého a třetího přednáškového bloku, které byly shodně pojmenovány jako Vliv dopravy na zdraví a životní prostředí a jeho hodnocení. Přiznám se, že obsah těchto dvou bloků mě osobně moc nezaujal, jelikož asi ještě nejsem dostatečně zběhlý v metodách LCA a v měřeních koncentrací PM10. Vtipnou výjimkou byl příspěvek D. Jandačky z Žilinské univerzity o přístroji Aeroqual 520, který sleduje koncentrace NO2 a CO. Přístroj zakoupili a podrobili testování, aby nakonec zjistili, že hodnoty, které přístroj měří, jsou diametrálně odlišné od hodnot naměřených kalibrovanými přístroji, a tudíž je měřák vlastně nepoužitelný. Příjemným zakončením dne byl výlet do pivovaru Černá Hora.

Ve středu ráno byly kopce do Češkovic snad ještě prudší, takže k hotelu docházíme pěšky. Pokračovalo se čtvrtým blokem, též nazvaným Vliv dopravy na zdraví a životní prostředí a jeho hodnocení. V něm nás velmi zaujala přednáška Ing. Potužníkové ze ZÚ Ostrava o hodnoceních zdravotních rizik hluku z dopravy, kde na ukázku použila hodnoty hluku naměřené v Pardubicích. Další zajímavá přednáška byla od Jana Melichara z Univerzity Karlovy o externích nákladech z emisí z dopravy.

Poslední blok konference byl nazvaný Opatření ke snižování zátěže životního prostředí dopravou. Tam jsem se velice těšil na přednášku Chůze je nejekologičtější dopravní mód ve městě od Karla Schmeidlera z CDV. Co čert nechtěl, byl tu zase oběd a přednáška se nestihla.

Konferenci i přes některé výhrady hodnotím velice kladně, jelikož nám dala během dvou dnů možnost silně si rozšířit obzory v oblastech, v kterých jsme zatím lehce tápali.

Konspekt z přednášky Jaroslava Martinka

Jak dále podporovat cyklistickou dopravu? Nechme se inspirovat Dánskem

Dnes je Dánsko laboratoří cyklistiky, v níž se nové trendy a myšlenky snoubí s vědomostmi nabytými léty zkušeností, o něž se dánští odborníci podělili s českými odborníky na dubnové cyklokonferenci. Byly nám doporučeny čtyři principy, na kterých může stát marketing podpory městské cyklistiky.

1. Filosofie “z bodu A do B”, aneb rychle, pohodlně a bezpečně – cílem je projektovat a koncipovat moderní město, vyhovující cyklistům a nabízející řešení, která cyklistům dají možnost jezdit na kole celý život a prospívat tak svému zdraví i životnímu prostředí.

2. Pozitivní marketing jízdních kol – cílem je změnit obecné vnímání toho, které druhy mobility jsou nejvíce prospěšné pro občana i společnost. Jízda na kole za sebou naštěstí zanechává dostatek důkazů, které lze použít pro její obhajobu – v kampaních i dalších komunikačních aktivitách.

3. Jízdní kolo jako symbol svobody pro každého – cílem je, aby město bylo příjemné pro život, musí umožňovat mobilitu pro všechny. Musí být dobře dostupným městem, které umožňuje všem svým obyvatelům být mobilní. Kvalitní síť cyklostezek může napomoci sociálnímu začlenění napříč věkovými skupinami.

4. Re-demokratizace / znovuobjevení potenciálu cyklistiky – cílem je kolo znovu demokratizovat a zařadit je mezi hlavní prostředky městské dopravy.

Příspěvek byl publikován v rubrice Události. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.