Úředníci a aktivisté se pobavili nad návrhem veřejných prostranství

V pátek 21. září proběhl workshop pro městské úředníky a volené zástupce na téma Veřejná prostranství – místa setkávání a spočinutí, který pořádalo občanské sdružení Město na kole v rámci programu k Evropskému týdnu mobility.

Workshopu se zúčastnili především zaměstnanci Odboru hlavního architekta, ale také pracovníci některých městských obvodů a dalších odborů magistrátu. Doplnili je také zástupci občanské společnosti, zejména z řad pořádajícího sdružení. Jediným voleným zástupcem, který přijal pozvání a dostavil se alespoň na část setkání, byl náměstek primátorky Martin Bílek, do jehož gesce spadá také architektura, urbanismus a dopravní problematika. Bylo vidět, že přítomní dorazili se skutečným zájmem, rezonovaly zde také dojmy z festivalu Město na Míru.

Hlavním lektorem byl Robert Sedlák, který se problematice veřejných prostranství věnuje profesně. Připojil se k němu Roman Čerbák z brněnského občanského sdružení 4AM Fórum pro architekturu a média. Ten ve své široce pojaté přednášce představil svůj pohled na stav územního plánování, urbanismu a architektury. V kontrastu s jeho osobní zkušeností z Brna je konstelace v Pardubicích velmi příznivá.

Robert Sedlák ve své přednášce Město jako obývák vycházel z teorií dánského urbanisty Jana Gehla, proslulého oživováním měst po celém světě, u kterého sám absolvoval krátkou stáž. Uvedl příklady Hamburku a New Yorku, představil typy aktivit ve veřejném prostoru, nastínil překotný vývoj měst za posledních 100 letech a zdůraznil současné trendy urbanismu. Do městského plánování se pozvolna vrací lidské měřítko, které opět nahrazuje zónové plánování z výšky tisíců kilometrů nad zemí. Uplatňuje se princip menších soběstačných celků v rámci města a přednosti tzv. pomalé dopravy (pěší a cyklistické). Velký důraz je kladen na komunitu, na vztah místních k jejich čtvrti a sousedům.

Poslední přednáška se již věnovala praktickému přístupu k řešení veřejných prostranství. Základní kritéria jsou bezpečí, požadavky na pohodlí a atraktivitu.

Po přednáškovém bloku účastníci vyrazili do terénu, aby si vyzkoušeli postup vyhodnocení a návrhu pro konkrétní veřejné prostranství. Jako modelové příklady posloužila centrální náměstíčka okrsků Polabiny I a II. Analýza proběhla formou vyplnění krátkého dotazníčku včetně rozhovoru s náhodným respondentem na místě.

Po návratu z terénu následovalo vyhodnocení poznatků a samotný návrh opatření pro zlepšení těchto lokalit. Místa jsme vybírali tak, abychom si na nich mohli snadno ukázat možnosti veřejných prostranství a postupy k jejich zlepšení. Ve druhém obvodu i v celých Pardubicích máme jiná problematická místa. I účastníci se shodli, že konkrétní prostory fungují poměrně dobře, s ohledem na to, že se jedná o lokální centra panelových sídlišť se silně převažující funkcí bydlení. A tak se nad návrhem alespoň pobavili.

Věříme, že jsme lidem z magistrátu a obvodů ukázali zajímavou možnost práce s naším městem a že postup je možné kdykoli zopakovat. Podobné iniciativy by mohly příště vzejít přímo od Odboru hlavního architekta.

Robert Sedlák, architekt a manažer projektů Nadace Partnerství. Robert Sedlák absolvoval Fakultu architektury VUT v Brně a poté během praxe v architektonických ateliérech soustředil svoji pozornost na problematiku veřejných prostorů, které považuje za jedno z klíčových témat kvality městského života. Absolvoval stáž u profesora Gehla v Kodani a v organizaci Project for Public Spaces, New York. V rámci projektů Nadace Partnerství konzultuje koncepce a studie veřejných prostranství v měřítku místa i města. Je editorem českého vydání nové Gehlovy knihy Města pro lidi.
Jan Gehl, dánský urbanista, který je strůjcem změn podob mnoha měst po celém světě. Počínaje jeho rodnou Kodaní, přes New York po Melbourne. V současné době poskytuje své služby také ruské metropoli Moskvě. Autor několik knih, z nichž poslední nese název Města pro lidi.
Příspěvek byl publikován v rubrice Inspirace, Události. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.