Neusnout na Čičáku

Město se učí komunikovat s veřejností

V posledních dvou týdnech se v Pardubicích uskutečnila dvě setkání, která naznačují, že magistrát začíná zvažovat možnosti zapojení veřejnosti do plánování města. Prvním byla informační a konzultační schůzka k projektu Revitalizace Parku na Špici, druhým veřejná prezentace návrhů na rekonstrukci náměstí Dukelských hrdinů, pořádaná pátým městským obvodem.

Na konzultační schůzku k projektu parku Na Špici byli pozváni zástupci občanských iniciativ, jež se v minulosti k podobným projektům vyjadřovaly (Občanské sdružení Chráníme stromy; Zelená pro Pardubice, občanské sdružení; Sdružení pro ekologii – Mikulovice; Čičák o.s. a Město na kole). Zástupci sdružení dostali možnost vyjádřit se k projektu ještě před dokončením dokumentace pro územní rozhodnutí.

Městský obvod 5 šel v tomto ohledu ještě dál, rozhodl se zapojit veřejnost ještě ve fázi přípravy studie rekonstrukce náměstí, tedy ve fázi, kdy stále lze budoucí podobu prostoru zásadně ovlivnit. Veřejnosti byly představeny tři varianty uspořádání parkování a možnosti aktivit, pro něž by na náměstí mohlo vzniknout zázemí.

Ač jsou obě jednání jednoznačně krokem vpřed, je v obou případech patrné, že se město teprve s veřejností učí správně komunikovat. Není například jasné, co je očekávaným výsledkem veřejných prezentací. Jsou to většinou akce, kterých se zúčastní jen pár desítek lidí. Ti mají možnost zhlédnout daný projekt a vyjádřit se k němu poprvé teprve během jednání.

Domníváme se, že město by si mělo předem ujasnit, jaký druh výsledků od zapojení veřejnosti očekává. Zástupci města by měli formulovat konkrétní otázky a klást je. Informace o projektu s předstihem zveřejnit na webových stránkách. V dotčené lokalitě, nebo na jiném exponovaném místě umístit s patřičným předstihem informace o projektu a pozvánku na veřejné projednání. Oslovit konkrétní skupiny obyvatel (např. sdružení vlastníků, zástupce živnostníků, občanská sdružení a média) a vyzvat je ke spolupráci. Následně pak zveřejňovat výsledky jednání. Zapojení veřejnosti by mělo probíhat zejména v počáteční fázi přípravy projektů, tedy ideálně ještě dříve, než se začne projektovat.

Oceňujeme kroky, které město obzvláště v posledních dnech podniklo ve snaze zapojit veřejnost do přípravy projektů, a uvědomujeme si, že se jedná o činnost organizačně náročnou. Myslíme si, že aby měly výsledky této práce skutečnou hodnotu, je nutné postupovat systematicky a věnovat jejich přípravě ještě více času a energie, určitě se to odrazí jak v nižších nákladech, tak v kvalitě projektů.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Inspirace, Kritiky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.