K budoucnosti třídy Míru

Jsme rozčarováni postupem našich volených zástupců, přesto věříme v rozvoj městského života v centru Pardubic.

V úterý 24. ledna přijalo Zastupitelstvo města Pardubic další usnesení týkající se rekonstrukce třídy Míru. To, které v prosinci neprošlo, podpořila o měsíc později výrazná většina zastupitelů. Nejen primátorka, která ještě ve svém novoročním projevu v Radničním zpravodaji „respektovala“ rozhodnutí zastupitelstva, se neváhala přidat k opoziční ODS ve snaze o nový výsledek hlasování.


Chybí komplexní plánování
Přestože je názorový obrat pozoruhodný, skutečnou příčinou nastalé situace, budící při nejmenším rozpaky, je systémové selhání. Podobu centra nemají určovat dílčí rozhodnutí politiků o několikasetmetrových uličních úsecích. Požadované řešení třídy Míru mělo vzejít z jasné a cílevědomé představy o podobě a fungování centra města.

V našem městě by tuto funkci měl, alespoň dle názvu, zastávat odbor hlavního architekta. Chceme silný odbor hlavního architekta, který bude nositelem vize města, stejně jako koncepce rozvoje, který povede k jejímu dosažení.

Nechceme rozporovat rozhodnutí zastupitelstva, přestože jsme přesvědčeni, že třída Míru bez trolejbusů by byla příhodnějším prostředím pro fenomén městského života. Ostatně zákazníkem obchodu se nestane člověk, který kolem výlohy projede v trolejbusu, ale spíše člověk, který kolem prochází pěšky, projíždí pomalu na kole nebo sedí na předzahrádce sousedící kavárny.

Varianta s omezeným provozem trolejbusů je přijatelná, ale…
Rekonstrukce i v podobě s trolejbusy zajisté napomůže oživení a budeme-li se inspirovat v jiných městech, pak jistě existují i pěší zóny s MHD. V takových případech je však ulice, kterou projíždí MHD, obklopena řadou dalších ulic, které po většinu dne patří výhradně pěším a asimilovaným cyklistům (kteří se musejí přizpůsobit životu a tempu pěší zóny).

I toto může být řešení pro budoucí fungování centra Pardubic. V každém případě je třeba, aby další kroky byly již vedeny jasnou vizí.

Začněme nejdříve plánovat a potom rozhodovat
Vnímáme snahu rady a zastupitelstva pořídit za dotační peníze maximum zlepšení pro občany města i značnou časovou tíseň. Začněme ale prosím souběžně s úsilím o realizaci zamýšlených projektů vytvářet nástroje (instituce a dokumenty), které rozvoji města dají smysluplný a trvalý rámec. Každé dílčí rozhodnutí se pak stane srozumitelným a snadno obhajitelným.

Příspěvek byl publikován v rubrice Kritiky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.