Sčítání dopravy 2010 – o čem se nemluví

Před nějakým časem byly uveřejněny výsledky Celostátního sčítání dopravy 2010. Níže uvádíme naši interpretaci a z ní vyplývající návrhy na další směřování města. Inspirací jsou nám metodiky měst západní Evropy.

Pardubice se z hlediska intenzit dopravy na komunikacích v centru města řadí spíše k horšímu celorepublikovému průměru. Důležité ale je, že se situace zlepšuje. Oproti roku 2005 je úbytek aut zaznamenatelný ve všech krajských městech. Pardubice se řadí k těm, kde aut ubylo nejvíce.

Na přiložené mapce jsou zeleně vyznačeny komunikace, na kterých v roce 2010 projelo méně aut, než při posledním sčítání v roce 2005. Například na Prokopově mostě loni ubylo více než 5000 aut, situace se zlepšila téměř na 3/4 sčítacích úseků.


Flexibilita v dopravním chování

Úbytek automobilové dopravy, ať už je způsoben ekonomickou recesí, vyššími cenami benzinu nebo prostě tím, že lidi přestává bavit jezdit autem, poukazuje na jeden fakt – obyvatelé Pardubic jsou ve svých dopravních návycích velice flexibilní. To, že část aut zmizela z ulic, znamená, že lidé se buď méně přepravovali, nebo použili jiný dopravní prostředek.

Přesně tento trend, který se nastolil tak nějak sám od sebe, by se měl stát cílem v rozvoji města. Předpoklad, že auta přibývají a přibývat budou, se ukázal chybný, nebo přinejmenším nejistý.  Přírůstek automobilové dopravy není nic, s čím nelze nic dělat a čemu se musíme přizpůsobit.

Opatření měnící dopravní chování obyvatel – to, jak často, čím a jak daleko se přepravují – jsou na rozdíl od ostatních „řešení“ (jako zkapacitňování sítě komunikací a křižovatek) mnohem levnější a efektivnější. Není divu, že právě změna dopravního chování, která výrazně přispívá ke zvýšení kvality života a konkurenceschopnosti města, je cílem dopravních politik mnoha měst západní Evropy.


Mediální senzace

Místo toho, aby byla v médiích věnována pozornost dopravnímu chování obyvatel, které je skutečnou příčinou špatné dopravní situace, věnují se média pouze důsledku tohoto dopravního chování. Tím je příliš mnoho aut a nedostačující kapacity komunikací. Pod tlakem médií se rétorika politiků obrací ke stále stejným tématům. Chystaná opatření připomínají hašení požáru topným olejem: jak zvýšit počet parkovacích míst, jak zvýšit kapacitu křižovatky u AFI Palace, jak ulevit přednádraží, jak zvýšit průjezdnost města pomocí inteligentního řízení dopravy, jak odvést auta za město, nebo pod zem… Tato opatření k pozitivní změně dopravního chování jistě nevedou, ba naopak.

Kde začít – analýza a koncepce

Pokud chtějí Pardubice řešit svou dopravní situaci, měly by mít nejprve k dispozici průzkum dopravních vztahů (odkud kam se lidé dopravují) a skutečných potřeb svých obyvatel (za jakým účelem se přemísťují).

Na základě těchto údajů bude možné vytvořit skutečnou koncepci dopravy, která nahradí dosavadní zaklínadlo „Potřebujeme obchvaty“. Cílem koncepce by měla být především změna dopravního chování. Konkrétně by mohlo být cílem pokračovat v trendu poklesu automobilové dopravy, který se projevil při loňském sčítání dopravy.

Vzniklá koncepce by měla kromě nástrojů čistě dopravních (např. rozvoj infrastruktury preferující cyklistickou, veřejnou a pěší dopravu) obsahovat i nástroje územně plánovací (aby lidé nedojížděli za nákupy přes celé město, ale mohli si pohodlně nakoupit na cestě z práce) či urbanistické (aby kvalitní veřejná prostranství lákala lidi k pobytu a pohybu po ulicích namísto letmých přesunů z budov do automobilů a zpět).

 

Autoři zprávy

Ing. Vojtěch Jirsa – odborník s poradním hlasem komise pro dopravu města Pardubic

Ing. Jakub Kutílek – dopravní projektant

Příspěvek byl publikován v rubrice Kritiky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.