Otevřený dopis zastupitelům statutárního města Pardubice / Mlýny městu

Vážení zastupitelé,

coby zúčastnění pozorovatelé dění okolo nedávno uzavřených Winternitzových mlýnů bychom rádi vyjádřili naši podporu iniciativě Mlýny městu. Sympatizujeme s vizí vytvoření otevřeného prostoru, jenž by svou formou a náplní představoval živý organismus produkující kulturní, zájmové i komerční aktivity – Kulturfabrik.

V zahraničí i u nás nalezneme několik příkladů, kdy rekonverze bývalého průmyslového areálu předešla řadě problémů, s kterými by se vedení města muselo potýkat v případě jeho nevyužití a postupného chátrání. Uveďme například Spinnerei v Lipsku nebo pražskou Trafačku (více zde). Charakteristickým rysem tohoto modelu fungování je otevřenost a nabídka tvůrčího prostoru, který může sloužit soukromým osobám, živnostníkům, neziskovým organizacím, školským zařízením apod. Tyto subjekty mají také zájem na tom, aby prostor vzkvétal a rozvíjel se. V rámci cílů jednotlivých subjektů, komerčních záměrů i dobrovolnických aktivit začíná tímto způsobem spravovaný areál ožívat a pokračuje cestou udržitelné formy provozu a rozvoje.

Aby mohl takovýto přerod začít, je nutné reagovat rychle, dokud je areál v kvalitním a přiměřeně funkčním stavu. Odkoupení či finanční spoluúčast města při prodeji automatických mlýnů by znamenaly příležitost s takovou proměnou začít. V opačném případě, tedy správy prostoru pouze soukromým vlastníkem, hrozí prodlévání a časové ztráty, jež s sebou přinesou finanční i kulturní újmu. Winternitzovy mlýny jsou průmyslovým areálem, který vyniká svou architektonickou hodnotou, a ve srovnání s ostatními uzavřenými pardubickými provozy je situován blízko historického jádra města. Duch místa tohoto monumentu se setkává s atmosférou renesančního historického centra.

Naše občanské sdružení podporuje oživení této mlýnské lokality. Pokud by se podařilo budovy a areál zpřístupnit v rámci realizování koncepce iniciativy Mlýny městu, dovedeme si představit konkrétní využití i pro naše potřeby. Jedná se o zázemí svépomocné cyklodílny a učebnu pro nárazové tématické dílny. Dále také využití venkovní plochy pro sportovní hřiště na bike polo.

Město Pardubice má již několik zkušeností s úskalími, která s sebou nese správa bývalých industriálních prostorů. Z těchto příkladů mohla vyplynout řada ponaučení, jež mají nyní Pardubice možnost zúročit. Doufáme, že město sebere odvahu a vyjde této výzvě vstříc. Nevěříme, že se město neumí o svůj majetek postarat. Naopak, chtěli bychom ho aktivně podpořit a dát mu příležitost ukázat, že to umí. Domníváme se, že bychom se měli s úctou zachovat nejen k Josefu Gočárovi, ale i sami k sobě. Chceme totiž město pro život.

S přátelským pozdravem

Občanské sdružení Město na kole

Příspěvek byl publikován v rubrice Inspirace, Koncepce, Kritiky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.