Otevřený dopis zástupcům města k situaci chodců

Vážení zástupci města Pardubic, jako iniciativa, která se zabývá nejen problematikou cyklistické dopravy, ale zajímá se také o další aspekty města tak, aby bylo zdravější a živější, chápeme některá opatření v Pardubicích jako závažné restrikce pro svobodnější pohyb lidí. I tím je značně ovlivněna podoba našeho města.

Musíme mít na paměti, že živoucí tvář měst vytvářejí lidé. Ne lidé v autech, ale lidé, kteří se v městském prostoru reálně pohybují. Tedy cyklisté a především chodci. Některé vazby pěších i cyklistů jsou však nesmyslně zpřetrhány nebo omezeny.

Místem, na němž je citelně znát, že působí problematicky, je Palackého třída u Afi Paláce pod lávkou. Zde je vyznačen pouze přejezd pro cyklisty, ač se přecházení v tomto místě přímo nabízí. Je to blízko vstupu do obchodního domu a na druhou stranu na Štefánikovu ulici, náměstí Čs. legií a odtud do dalších směrů. K přejezdu pro cyklisty nevede z jihu ani chodník, přesto tudy mnoho lidí každodenně v hojném počtu třídu překonává.

Lidé se pohybují navzdory závazným pravidlům co nejpřirozeněji. V místě tedy sice existuje lávka, jejíž výstavbu navíc před časem podpořila i petice, ale její použití znamená trasu si prodloužit. A na nadchod se také nedostanou všichni. Nejsme primárně proti této dopravní stavbě, ale proti ní jako jedinému řešení dané situace. Odporuje to totiž i normě. Podle ČSN 73 6110 se na obslužných a sběrných komunikacích, jakou je právě Palackého třída, mimoúrovňová křížení nenavrhují. Existují-li už a nemají přirozené vazby na okolí, je třeba je doplnit také úrovňovým přechodem.

Myslíme si, že Pardubice můžou pro lidi ve městě udělat hodně. A stačí i zdánlivě drobné úpravy. Další z nich by mohlo být třeba zkrácení čekací doby na zelenou na přechodech pro chodce, a to zejména u Zelené brány, aby se alespoň trochu napravila přerušená vazba třída Míru – Pernštýnské náměstí.

Chceme, aby město Pardubice ukázalo, že není lhostejné k lidem pohybujícím se po městě pěšky nebo na kole. Přejeme si, aby Pardubákům nebránila nesmyslná omezení, jež jsou proti přirozenému chování a svobodnému pohybu.

Příspěvek byl publikován v rubrice Kritiky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.