Reakce na plánovanou přeměnu prostoru přednádraží

V poslední době médii nenápadně propluly zvěsti o přestavbě náměstí Jana Pernera v Pardubicích. Návrh by měl umožnit odbavování linkových autobusů v prostoru před vlakovým nádražím a odlehčit dopravě v přednádraží novou místní komunikací, která propojí křižovatku U Marka s ulicí Kpt. Bartoše. K této propojce máme vážné výhrady, stejně jako k řešení přednádraží a přilehlých křižovatek. S plánovanou přeměnou podle tohoto návrhu tedy nesouhlasíme.

Nová komunikace

Největším zásahem do území je propojka křižovatky U Marka (Rychlodráha a Palackého) a ulice Kpt. Bartoše (mezi Hypernovou a Obi). Ta je vedena po náspu kolem dnešního autobusového nádraží a skateparku. Stavba přilehlé území nešťastným způsobem fragmentuje – lidé, kteří zde venčí psy, nebo mladí lidé v okolí skateparku budou uvězněni mezi dvěma komunikacemi (náspy) a část prostoru pro ně bude úplně nedostupná – z urbanistického hlediska to je nevhodné řešení. Vazba pěších a cyklistů ve směru nádraží – Závodu míru bude omezena. Navíc bude zásahem prostor znehodnocen pro další využití.

Přitom dopravní význam propojky není jasný. Nejedná se totiž o přeložku silnice propojující Rychlodráhu se silnicí I/37, jak zamýšlí územní plán. Dle našeho názoru je propojka neopodstatněná. Objem automobilové dopravy není v přednádraží tak velký, aby nemohl být řešen v rámci stávající sítě. Navíc plánovaný jihovýchodní obchvat by měl tomuto území odlehčit – zejména od nákladní dopravy.

Přednádraží

Samotné řešení prostoru v přednádraží (náměstí Jana Pernera) není dobré. Umožňuje sice odbavení linkových autobusů, ale fungování prostoru celkově nezlepšuje. Výrazně se nezlepší podmínky pro MHD, což vnímáme jako velký nedostatek. Domníváme se, že by mělo vzniknout několik variant řešení. Ty by měly být veřejně projednány. U řešení lokalit podobného významu považujeme existenci více variant za nezbytný předpoklad optimálního řešení.

Zpřetrhání vazeb pro chodce a cyklisty

Bez povšimnutí by nemělo zůstat, že projekt neřeší cyklistickou dopravu. Situace cyklistů a pěších bude o poznání komplikovanější než dnes. Nejsilnější vazba pro pěší a cyklisty (z centra směrem na nádraží) bude zpřetrhána rozšířenou křižovatkou U Marka. Připravte se, že při cestě na nádraží budete muset rychlodráhu překonávat natřikrát. Dle našeho názoru do tohoto prostoru takto velkoryse pojatá křižovatka s četnými bypassy nepatří.

Shrnutí

Jde o klasický příklad zkapacitňování komunikační sítě, který jde proti trendům v dopravním plánování na západ od našich hranic. Místo zlepšování podmínek pro pěší, cyklisty a MHD se staví další silnice, které se zanedlouho zase zaplní. Doufáme, že se studie nestane podkladem pro realizaci a bude nahrazena jiným plánem, který bude lépe odpovídat na problémy s dopravou. Špatná řešení by neměla být realizována jenom proto, že jsou na ně zrovna peníze.

Příspěvek byl publikován v rubrice Kritiky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.