• Podařilo se nám sesbírat dostatek podpisů a získat zmocnění zástupce veřejnosti.
  • Na základě zmocnění jsem podal námitku k návrhu XIX. změny územního plánu.
  • Další rozhodování o XIX. změně územního plánu bude už na novém zastupitelstvu, které vzejde z voleb 5.–6. října.
  • Hloupá propojka se objevila také v návrhu nového územního plánu, kde je situace obdobná – viz Hloupý plán.

Všichni chceme, aby Pardubice byly chytré město… Tak proč se má přes Červeňák stavět úplně HLOUPÁ PROPOJKA?!

Proč chce vedení města stavět silnici za 50 miliónů z městských peněz, když stát vedle intenzivně připravuje obchvat z peněz státních?
Proč chtějí touto zbytečnou silnicí zničit další kus přírodního prostředí tak důležitého pro občany města?
A proč se peníze vyhazují za něco, co zácpy ve městě nevyřeší?
Není to podezřelé?

 

Argumenty proti propojce

Pardubická radnice chystá stavbu silniční propojky přes bývalý vojenský prostor u Chrudimky a most Červeňák. Vzhledem k tomu, že se podle našeho názoru jedná o zbytečnou stavbu, která navíc ohrožuje ochranu přírodně cenné lokality, rozhodli jsme se účastnit procesu pořizování změny územního plánu a usnadnit účast široké veřejnosti.

Proti propojce přes most Červeňák mluví mimo jiné tyto argumenty:

  • most Červeňák by vyžadoval nákladné opravy – město se snaží ušetřit právě tím, že využije stávající mostní konstrukci, má v ruce několik dokumentů identifikujících jeho závady, ale zatím žádný naceněný návrh jeho opravy
  • vedle aut by se už na most nevešli pěší a cyklisté
  • na mostě by byl kyvadlový provoz řízený semafory – takže by se před mostem tvořily kolony a reálná úspora času oproti stávající cestě přes Nemošice by byla zanedbatelná
  • jen o několik desítek metrů dál se připravuje jihovýchodní obchvat města, který tuto funkci bude plnit lépe
  • ještě efektivnější by bylo napojit Pardubičky u nemocnice na rychlodráhu
  • tranzitní dopravu propojka z města neodvede, naopak se doprava v oblasti Pardubiček a Višňovky navýší o některé cesty, které dnes vedou jinudy
  • objízdnou trasu pro sanitky při rekonstrukci nadjezdu u nemocnice bude stejně nutné řešit jinak než propojkou – pouze částečnou uzavírkou nebo po mostě pod Vinicí (před časem jsme se na to dokonce ptali Pardubického kraje, který je zřizovatelem záchranné služby i nemocnice)

Jihovýchodní obchvat

Plnohodnotné silniční propojení místních částí Višňovka a Pardubičky zajistí jihovýchodní obchvat města.
ŘSD na svém webu slibuje zahájení výstavby jihovýchodního obchvatu v roce 2020 a jeho zprovoznění v roce 2023.

Silniční propojka (červeně) by vedla souběžně s ním (zeleně) ve vzdálenosti několika desítek metrů.

Námitka k návrhu XIX. změny územního plánu

Ve středu 25.4.2018 podal Jakub Kutílek jako zmocněný zástupce veřejnosti námitku k návrhu XIX. změny územního plánu. Děkujeme moc všem, kdo zmocnění podepsali a kdo se podíleli na sběru podpisů. Pokud Vám nepřišel děkovný e-mail a chcete dostávat aktuální informace k této kauze, přihlaste se prosím na adrese kubakutilek@gmail.com.

Nyní musí Odbor hlavního architekta spolu s pověřenou zastupitelkou připravit vypořádání námitek a připomínek.

Zástupce veřejnosti je podle stavebního zákona (kterým se řídí i pořizování územního plánu) účastník řízení, a tak se může případně domáhat nápravy i soudní cestou.

 

Iniciativa Přírodní park Červeňák

Město na kole je členem Iniciativy Přírodní park Červeňák. Iniciativa usiluje o to, aby bývalý vojenský prostor získalo město do majetku a aby jej spravovalo jako přírodní lokalitu pro rekreaci obyvatel města.

 

Kontakt

Jakub Kutílek
telefon: 776 253 591
e-mail: kubakutilek@gmail.com
fb: kuba.kutilek
twitter: @kubakutilek

Město na kole, z.s.

Iniciativa Přírodní park Červeňák

Hloupý plán