Ve čtvrtek 21. června od 15.30 proběhne demonstrace Nedělejte z nás šašky.
Shromáždění proběhne za radnicí na Wernerově nábřeží při příchodu zastupitelů na jednání.
Následovat bude průvod městem.

fb událost

Všichni chceme, aby Pardubice byly chytré město… Tak proč se má přes Červeňák stavět úplně HLOUPÁ PROPOJKA?!

Proč chce vedení města stavět silnici za 50 miliónů z městských peněz, když stát vedle intenzivně připravuje obchvat z peněz státních?
Proč chtějí touto zbytečnou silnicí zničit další kus přírodního prostředí tak důležitého pro občany města?
A proč se peníze vyhazují za něco, co zácpy ve městě nevyřeší?
Není to podezřelé?

 

Argumenty proti propojce

Pardubická radnice chystá stavbu silniční propojky přes bývalý vojenský prostor u Chrudimky a most Červeňák. Vzhledem k tomu, že se podle našeho názoru jedná o zbytečnou stavbu, která navíc ohrožuje ochranu přírodně cenné lokality, rozhodli jsme se účastnit procesu pořizování změny územního plánu a usnadnit účast široké veřejnosti.

Proti propojce přes most Červeňák mluví mimo jiné tyto argumenty:

  • most Červeňák by vyžadoval nákladné opravy – město se snaží ušetřit právě tím, že využije stávající mostní konstrukci, má v ruce několik dokumentů identifikujících jeho závady, ale zatím žádný naceněný návrh jeho opravy
  • vedle aut by se už na most nevešli pěší a cyklisté
  • na mostě by byl kyvadlový provoz řízený semafory – takže by se před mostem tvořily kolony a reálná úspora času oproti stávající cestě přes Nemošice by byla zanedbatelná
  • jen o několik desítek metrů dál se připravuje jihovýchodní obchvat města, který tuto funkci bude plnit lépe
  • ještě efektivnější by bylo napojit Pardubičky u nemocnice na rychlodráhu
  • tranzitní dopravu propojka z města neodvede, naopak se doprava v oblasti Pardubiček a Višňovky navýší o některé cesty, které dnes vedou jinudy
  • objízdnou trasu pro sanitky při rekonstrukci nadjezdu u nemocnice bude stejně nutné řešit jinak než propojkou – pouze částečnou uzavírkou nebo po mostě pod Vinicí (před časem jsme se na to dokonce ptali Pardubického kraje, který je zřizovatelem záchranné služby i nemocnice)

Jihovýchodní obchvat

Plnohodnotné silniční propojení místních částí Višňovka a Pardubičky zajistí jihovýchodní obchvat města.
ŘSD na svém webu slibuje zahájení výstavby jihovýchodního obchvatu v roce 2020 a jeho zprovoznění v roce 2023.

Silniční propojka (červeně) by vedla souběžně s ním (zeleně) ve vzdálenosti několika desítek metrů.

Námitka k návrhu XIX. změny územního plánu

Ve středu 25.4.2018 podal Jakub Kutílek jako zmocněný zástupce veřejnosti námitku k návrhu XIX. změny územního plánu. Děkujeme moc všem, kdo zmocnění podepsali a kdo se podíleli na sběru podpisů. Pokud Vám nepřišel děkovný e-mail a chcete dostávat aktuální informace k této kauze, přihlaste se prosím na adrese kubakutilek@gmail.com.

Nyní musí Odbor hlavního architekta spolu s pověřenou zastupitelkou připravit vypořádání námitek a připomínek.

Stavební zákon (kterým se řídí i pořizování územního plánu) umožňuje zmocnit zástupce veřejnosti, který může podat námitku a v krajním případě se jako účastník řízení domáhat nápravy i soudní cestou.

 

Iniciativa Přírodní park Červeňák

Město na kole je členem Iniciativy Přírodní park Červeňák. Iniciativa usiluje o to, aby bývalý vojenský prostor získalo město do majetku a aby jej spravovalo jako přírodní lokalitu pro rekreaci obyvatel města.

 

Kontakt

Jakub Kutílek
telefon: 776 253 591
e-mail: kubakutilek@gmail.com

Město na kole, z.s.
Iniciativa Přírodní park Červeňák
Hloupý plán